Zapytanie ofertowe (PNC/RR/2/2018)

W związku z realizacją projektu „Popyt na certyfikat” w ramach Osi priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – SYNTEA Spółka Akcyjna poszukuje wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej, dla uczestników objętych wsparciem w Projekcie – szczegółowo określonej w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty. … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (PNC/RR/1/2018)

W związku z realizacją projektu „Popyt na certyfikat” (zwanym dalej „Projektem”) w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – SYNTEA Spółka Akcyjna poszukuje wykonawców do zrealizowania szkoleń umożliwiających uczestnikom, objętych wsparciem w Projekcie, podniesienie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub nabycie … Kontynuuj

Kurs „Trener Personalny VCC”

Ruszyliśmy z zapisami na kurs Trener Personalny VCC. Sprawdź co konkretnie przygotowaliśmy i jak możesz się zapisać. Wszelkie informacje dostępne w zakładce Trener Personalny VCC oraz pod numerem telefonu 510 998 871.