Opis szkolenia

Nabycie kompetencji mających na celu wykonywanie pracy jako trener personalny jest możliwie dzięki szkoleniu „Trener personalny VCC”. Kompetencje tego typu mają za cel nie tylko przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawidłowości wykonywania ćwiczeń i warsztatu technicznego pracy na Sali treningowej ale również ma za celu przekazanie wiedzy z zakresu wzrostu świadomości tematów związanych ze zdrowiem oraz zdrowym odżywianiem i profilaktyką zdrowego trybu życia która w obecnych czasach staje się tak ważne w codziennym naszym życiu.

Program szkolenia

Część teoretyczna (sala wykładowa):

 • rola Trenera Personalnego
 • anatomia człowieka oraz wady postawy
 • fizjologia wysiłku
 • dobranie indywidualnego programu treningowego dla klienta
 • dietetyka sportowa oraz suplementacja
 • budowanie własnej marki oraz trwałej relacji z klientem

Część praktyczna (sala fitness):

 • ocena sylwetki oraz indywidualny dobór ćwiczeń
 • mobilność, czyli poprawa zakresu ruchu w stawach
 • „core” jako fundament treningu funkcjonalnego
 • wybrane formy wysiłku tlenowego oraz beztlenowego
 • trening funkcjonalny
 • trening sylwetkowy
 • podstawy masażu klasycznego 

Czas trwania

 • 60 godzin zegarowych (w tym 30 godzin wykładowych a drugie 30 godzin pracy na Sali fitness)
 • Kurs będzie realizowany w trybie weekendowym
 • Termin realizacji kursów ustalany będzie każdorazowo z grupami uczestników

Grupa docelowa

 • dorośli w wieku 18-40; grupy po 10-20 osób

 

Zapewniamy miejsce oraz niezbędny sprzęt na czas realizacji szkolenia: Model szkieletu człowieka, laptop, 12 taśm power band, zestaw 12 czarnych rollerów Blackroll oraz małych piłek Blackroll

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego zdobyte kompetencje.

 

Fundacja VCC świadczy usługę przygotowania walidacji zewnętrznej, uwzględniającej metodologię i standardy jakościowe VCC. Egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od wykonawcy szkolenia, umożliwia obiektywne i wiarygodne potwierdzanie kompetencji uzyskanych w procesie uczenia się. Pozytywne zdanie egzaminu wiąże się z wydaniem certyfikatu VCC.

Egzaminy są przygotowywane na podstawie materiałów dostarczonych przez instytucję zamawiającą usługę walidacji zewnętrznej i powinny obejmować w szczególności:

 • program szkolenia
 • skrypt lub prezentacja z materiałem szkoleniowym

Każdorazowo egzamin przygotowują eksperci branżowi lub doświadczeni praktycy w danym obszarze. W skład usługi wchodzi także przeprowadzenie egzaminu przez wskazanego przez Fundację VCC Egzaminatora.

Kurs wraz z egzaminem i możliwością uzyskania certyfikatu VCC jest całkowicie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Popyt na certyfikat”.

Dlaczego warto skorzystać:

 • Kurs prowadzony przez ekspertów i praktyków z branży którzy zjedli zęby na niejednej Sali gimnastycznej i siłowni;
 • Część teoretyczna i praktyczna pozwoli wszystkim uczestnikom szkolenia na dogłębne zapoznanie się annałami zawodu trenera personalnego;
 • Możliwość zdobycia certyfikatu VCC (po zdaniu egzaminu) powszechnie uznawanego przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej (więcej info pod adresem:  http://vccsystem.eu/system-vcc/kwalifikacje/);

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dostępnym w zakładce Do pobrania oraz przesłać wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na adres wiktor.szot@syntea.pl, w tytule wiadomości wpisując „Trener Personalny”.