Wnioskodawca: powiat oleśnicki

Okres realizacji projektu: 2017-01-02 – 2018-10-31

Całkowita wartość projektu: 1 826 595,72zł

Kwota dofinansowania UE: 1 552 606,36zł

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie oleśnickim  (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze), zwiększenie szans 418 (145 K, 273 M) uczniów szkół objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 18 nauczycieli (11 K, 7M) szkół objętych projektem do 31.10.2018r.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych działań:

  • organizację praktycznych form nauczania,
  • dostosowanie kształcenia i szkoleń w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie na rynku – w tym wsparcie w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionu i lokalnego rynku pracy,
  • współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi, (udział w zajęciach i wyjazdach naukowych),
  • wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczania zawodów,
  • studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodów pod kątem korzystania z TIK w nauczaniu.

Rezultatem będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 10 naucz i 355 uczniów, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu, a efektem będzie poprawa jakości kształcenia i lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli jak i samych placówek pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zwiększy praktyczne umiejętności uczniów, co przyczyni się do płynnego przejścia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.