Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest projektem realizowanym przez Powiat Tomaszowski w Partnerstwie z Syntea S.A..

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 30.06.2019r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim do końca czerwca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.

Beneficjentami projektu są:

  1. nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne;
  2. uczniowie, wychowankowie i słuchacze w/w szkół.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby z woj. lubelskiego, tj. zgodnie z KC: zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa. Projekt obejmuje:

  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 210 uczniów (120K) i 13 nauczycieli (10K),
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 68 uczniów (41K) i 7 nauczycieli (7K),
  • Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Lubelskim: 34 uczniów (9K) i 18 nauczycieli (16K),
  • Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim: 19 uczniów (3K),
  • Zespół Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim: 9 uczniów (5K)

Łącznie: 340 uczniów i 38nauczycieli.

 

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.