Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  III Oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły podstawowej oraz umiejętności zawodowych pracowników regionu siedleckiego i łosickiego w okresie II 2020 do II021

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Technologie informacyjno – komunikacyjne (30 os., 3 gr);  dedykowane dla dzieci ze szkoły podstawowej
  • Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin (20 os., 2gr.); szkolenie otwarte dla pracujących osób dorosłych
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (20 os., 2 gr.); szkolenie otwarte dla pracujących osób dorosłych