Zapytanie ofertowe RR/PTDG/4/2018

W związku z realizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku projektem „Przez trudy do gwiazd”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje wykonawców do zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe RR/PTDG/3/2018

W związku z realizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku projektem „Przez trudy do gwiazd” (zwanym dalej „Projektem”), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia dodatkowych … Kontynuuj