Projekt „Przyszedł czas na zmiany” jest realizowany przez Syntea S.A. w terminie od 1 kwietnia 2017r. do 11 listopada 2018r. na terenie podregionu Jeleniogórskiego.

Cel główny Projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 osób dorosłych (w tym 52% kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 lat, w tym osób niepełnosprawnych, z obszaru woj. dolnośląskiego z gmin objętych mechanizmem ZIT AJ, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego, kursów umiejętności zawodowych i kursów zawodowych w standardzie VCC przy współpracy z przedsiębiorcami do końca II.2018r.

Grupa docelowa:

Wsparcie w ramach proj. jest kierowane przede wszystkim do osób dorosłych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku powyżej 50 lat. Grupa docelowa to osoby bezrobotne w wieku 18-64 lat o niskich kwalifikacjach:

  • 20% to osoby niepełnosprawne (30 UP)
  • 10% to osoby w wieku 50+ (15 UP),
  • łącznie 150 osób w tym 52% stanowią kobiety (78K)

zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC w woj. dolnośląskim w obszarach objętych mechanizmem ZIT AJ: miasto Jelenia Góra, – Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt – „Przyszedł czas na zmiany” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.