Projekt „Rozszerzona rzeczywistość jako narzędzie do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych” jest projektem realizowanym przez SYNTEA S.A.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR

Numer naboru: POIR.06.02.00-IP.03-00-001/21

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Numer i nazwa Działania: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wartość projektu wynosi: 234 500,00 zł, z czego wartość wkładu UE (dofinansowania) wynosi 199 325,00 zł. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU.

Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.10.2022

Cel projektu:

Celem projektu jest poszerzenie oferty biznesowej Syntea o nowe usługi obejmujące możliwość prowadzenia szkolenia z druku 3D w formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości).

Pomysł jest odpowiedzią na zmiany, jakie zaszły w środowisku edukacyjnym, w którym funkcjonuje Syntea w wyniku pandemii Covid – 19 tj. ograniczenie możliwości szkoleń stacjonarnych, większy nacisk na możliwość uczenia się na odległość i zdobywania umiejętności z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Jednocześnie pandemia przyspieszyła zmiany prawne, które sprzyjają szkoleniom zdalnym, ponieważ istnieje formalna możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez prowadzenie egzaminów w formie zdalnej. Dzięki planowanym inwestycjom w oprogramowanie i sprzęt, pojawi się w firmie innowacja w postaci świadczenia usług szkoleniowych w wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu obejmują:

 1. Zakup sprzętu niezbędnego do przygotowania nowej oferty biznesowej w postaci usługi szkoleń w formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii VR. Czynności w ramach zadania obejmą:
  1. zakup narzędzi:
   • gogle o rozdzielczości obrazu 5K (2szt.) – służące jako okulary do wirtualnej rzeczywistości,
   • kamera sferyczna o rozdzielczości 8K/30fps (2D HDR i 3D) i jakości obrazu 360 (1szt.) – funkcja kamery 360 stopni,
   • kompaktowa kamera 4K PTZ do wysokiej jakości wyjścia wideo 4K 30p / 25p (4szt.) – kamera do rejestracji obrazu,
   • komputer PC (stacja robocza) o parametrach min.: 128 GB, szybkości do 3200 MHz z funkcją ECC (2szt.), 8 torowa karta graficzna PCIe Generation 3, z możliwością przesyłania danych z prędkością do 32 Gb/sek (1szt.),
   • modułowa kamera sportowa z trybem 360 stopni oraz trybem szerokokątnym z nagrywaniem obrazu 4K w 60 klatkach na sekundę (1szt.),
   • skaner 3D do modelowania 3D inżynierii odwrotnej i projektowania (1szt.).
 1. Montaż zakupionego sprzętu, integracja i dostosowanie do posiadanej przez Wnioskodawcę infrastruktury IT.
 2. Zakup gotowego oprogramowania (w formie licencji), niezbędnego do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Oprogramowanie jest symulatorem procesu przygotowania i przeprowadzenia procesu druku 3D zgodna z kwalifikacją rynkową „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Umożliwia odzwierciedlenie rzeczywistego procesu 1:1 dzięki możliwościom wykonania min. następujących czynności:
  1. Przygotowanie drukarki do pracy (parametryzacja ustawień, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń itp.)
  2. Wybór i załadowanie odpowiedniego materiału drukującego (filamentu) pod konkretny model z przypisanymi ustawieniami w slicer i przeznaczeniem modelu
  3. Wybór jednego z modeli wydruku zamieszczonego w wirtualnej pamięci drukarki i monitorowanie procesu wydruku
  4. Możliwość zasymulowania różnych usterek technicznych
  5. Możliwość przyspieszania/zwalniania procesu drukowania
  6. Wirtualne narzędzia (szpachelki, pilniki) do usuwania wydruku ze stołu i oczyszczania go
  7. Możliwość symulowania kończenia pracy z drukarką – wyładowanie filamentu, zdjęcie szpuli z uchwytu drukarki itp.

Licencja zostanie zakupiona bezterminowo. Technicznie, oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Licencjodawcę na goglach VR dostarczonych przez Wnioskodawcę. W ramach zakupu licencji, Licencjodawca przygotuje kadrę Wnioskodawcy (maks. 10os.) z obsługi narzędzia.

Planowane rezultaty Projektu:

Wprowadzenie 1 innowacji produktowej i 1 innowacji procesowej.