Aby wziąć udział w szkoleniu należy w pierwszej kolejności  należy:

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: Zapisy na szkolenie i wydrukować wygenerowany plik pdf, który został automatycznie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  • Wydrukować i podpisać: deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie udziału w szkoleniu on-line.
  • Przesłać skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: doradztwo.mein@syntea.pl

Konsultant po otrzymaniu skanu dokumentów skontaktuję się z uczestnikiem w celu ustalenia szczegółów.

Po zakwalifikowaniu uczestnik zobowiązany jest do wysłania wszystkich dokumentów w wersji papierowej na adres:
Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.

Dopiero po otrzymaniu wszystkich niezbędnych oryginalnych dokumentów uczestnik może wziąć udział w szkoleniu.

 

Kryteria podstawowe:

  • złożenie w terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów,
  • spełnienie kryteriów formalnych.
  • os. realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia w makroregionie I

Kryteria dodatkowe

  • płeć – K
  • os. które wykonują pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach Strategii Na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
  • os. z niepełnosprawnością

Do pobrania

Do grupy docelowej nie należą osoby pełniące funkcję doradców edukacyjno-zawodowych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, liceach zaocznych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.