Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach) oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2019

Zakończenie realizacji: 31 października 2022

Kwota dofinansowania: 4 640 597,30 zł

Informacje o projekcie

Fanpage na Facebook (fotogaleria ze szkoleń, relacje wideo, aktualności)

Profil na Instagram

Cel projektu

Zgodnie z metodyką SMART, został określony jako podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. lubelskiego, 1 396 z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego554 z woj. świętokrzyskiego – kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do końca czerwca 2020r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

List polecający Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Grupa docelowa

Grupą docelową w projekcie jest kadra wykonująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. W przypadku braku doradcy zawodowego zaleca się wydelegowanie wychowawcy, pedagoga czy psychologa szkolnego.

Uczestnicy Projektu to 3 877 osoby dorosłe, zatrudnione w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z obszaru IV makroregionu, tj. z obszaru województw:

 • lubelskie 945 UP – 63 grupy
 • małopolskie 1 396 UP – 93 grupy
 • podkarpackie 982 UP – 66 grup
 • świętokrzyskie 554 UP – 37 grup

20% przeszkolonych osób (łącznie 777 osób) wykonuje pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla Średnich Miast realizowanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Działania

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w formie 3-dniowych, weekendowych zjazdów (1 zjazd = 1 szkolenie) wg schematu:

 1. dzień – piątek 6h
 2. dzień – sobota 8h
 3. dzień – niedziela 6h

w sumie 20h zegarowych na grupę.

Zjazdy realizowane w hotelach o standardzie max. 3*.

Zostaną wybrane możliwie najatrakcyjniejsze hotele posiadające zaplecze do realizacji min. 2 zjazdów jednocześnie (tj. 2 sale szkoleniowe i ponad 30 miejsc noclegowych).

Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania jest w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie (o ile szkolenie dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni).

Uczestnicy w ramach każdego zjazdu będą mieli zapewnione:

 • 2 noclegi – z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę
 • 3 obiady
 • 2 kolacje – w piątek i w sobotę
 • Przerwy kawowe (1 dziennie)
 • Zwrot kosztów dojazdu – do 40 PLN jednorazowo
 • Materiały szkoleniowe – teczka, notes, długopis, pendrive
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – na wzorze MEN

Szkolenia online
Obecnie prowadzimy nabór na szkolenia online, ale gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju wróci do normy wrócimy do organizacji szkoleń w formie stacjonarnej. Szkolenia prowadzone w formie online organizowane będą we wszystkie dni tygodnia po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie wg schematu:

 1. Dzień szkolenia – 4h
 2. Dzień szkolenia – 4h
 3. Dzień szkolenia – 4h
 4. Dzień szkolenia – 4h
 5. Dzień szkolenia – 4h

w sumie 20h zegarowych na grupę.

Szkolenia prowadzone będą w oparciu o materiały dydaktyczne udostępnione przez MEN oraz kompleksową metodykę opracowaną w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, zgodnie z poniższym programem.

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole
 3. Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe
 4. Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole
 5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 6. Tworzenie i rozwój sieci współpracy osób, instytucji i podmiotów działających w zakresie doradztwa zawodowego
 7. Plan zewnętrznego wsparcia szkoły
 8. Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w klasach I-III, IV-VI szkoły podstawowej
 9. Doradztwo zawodowe dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
 10. Zasoby i materiały wspierające działania z zakresu doradztwa zawodowego
 11. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 12. Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty
 13. Podsumowanie szkolenia