Plakat informacyjny

Plakat informacyjny Projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
(makroregion IV)”