Karolina Skorynkiewicz
Koordynator projektu
tel. +48 506 321 531
karolina.skorynkiewicz@syntea.pl