Szkolenia online

Bezpłatne szkolenia dokształcające dla nauczycieli, które realizujemy na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dn. 16 listopada 2018r. w ramach projektu: „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)’’ do tej pory odbywały się stacjonarnie i miały charakter wyjazdowy, jednak dostosowując się do obecnej sytuacji w kraju, nadal umożliwiamy odbycie naszego szkolenia, ale w wersji online.

ZAPISY: Formularz zapisu na szkolenie

INFORMACJE O SZKOLENIU:
Projekt zakłada udział w 20 godzinach szkolenia. Organizowane będą grupy, które będą miały zajęcia poranne (9:00-13:30) lub popołudniowe (16:00-20:30). Kurs będzie organizowany na platformie do pracy zdalnej Microsoft Teams w formie wideokonferencji z wykwalifikowanym trenerem. Uczestnicy będą widzieli i słyszeli trenera, ale bez konieczności udostępniania swojego widoku z kamery. Jedynym wymaganiem dla uczestnika projektu jest posiadanie komputera oraz dostępu do Internetu. Program szkolenia pozostaje bez zmian do wersji, która odbywała się stacjonarnie i opracowany jest przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wzorze z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiedzialni są wszyscy członkowie rady pedagogicznej, dlatego zapraszamy na nasze szkolenia nauczycieli, a także dyrektorów z każdej szkoły podstawowej, licem ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej. Zaproszenie kierujemy nie tylko do doradców zawodowych, ale również nauczycieli przedmiotowych, pedagogów, psychologów oraz dyrektora placówki. Zapewniamy uczestnikom kompleksową usługę, na najwyższym poziomie, a szkolenia prowadzone są przed doświadczonych trenerów-praktyków.

W celu zapisania się na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej: Formularz zapisu na szkolenie, po wypełnieniu należy wydrukować formularz zgłoszeniowy, który uczestnicy otrzymają na podany przez siebie adres e-mail oraz Oświadczenie udziału w szkoleniu online, które znajduje się w załączniku. Skan oświadczenia należy przesłać przed szkoleniem na adres e-mail: doradztwo.men@syntea.pl (obecnie nie wymagamy dostarczenia podpisanego przez dyrektora placówki formularza zgłoszeniowego). Komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z podpisami i poprawnymi datami należy dostarczyć na adres: Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

W ramach wsparcia zapewniamy:

  • przeszkolenie przez doświadczoną kadrę trenerską zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • potwierdzenie nabytych kompetencji poświadczonych zaświadczeniem na wzorze z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • komfortowe warunki szkoleniowe w domowym zaciszu dzięki użycia platformy do pracy zdalnej;
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie udziału i prowadzenia zajęć w trybie online (zdalnym).

Więcej informacji dot. Projektu:

KONTAKT: doradztwo.men@syntea.pl

HARMONOGRAM GODZINOWY SZKOLENIA – Grupa popołudniowa