Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  III Oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Zajęcia w formie projektowej z tematów: Zarządzanie procesem obsługi inwestora w administracji publicznej, planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysy wizerunkowego, zarządzanie relacjami z klientami z wykorzystaniem systemu CRM, Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy, Koordynowanie i optymalizacja procesów biznesowych.
  • Wizyty studyjne u przedsiębiorców
  • Przeprowadzenie szkolenia oraz konsultacji z tematu „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia dzielności gospodarczej”