Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Dominowie, Szkole Podstawowej w Krępcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Mełgwi, Szkole Podstawowej w Podzamczu woj. Lubelskie do końca VI 2019 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 249 uczniów (119K) i kursów zawodowych dla 45 nauczycieli (36K) przedmiotów ogólnych w/w/ szkół. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt obejmuje wsparciem:

– 68 uczniów (w tym 34 kobiet) i 10 nauczycieli (w tym 8 kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Dominowie

– 100 uczniów (w tym 47 kobiet) i 15 nauczycieli (w tym 12 kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Krępcu

– 42 uczniów (w tym 23 kobiet) i 6 nauczycieli (w tym 6 kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu

– 39 uczniów (w tym 15 kobiet) i 14 nauczycieli (w tym 10 kobiet) z gimnazjum w Mełgwi.

 

Trwałym efektem projektu będzie nabycie i rozwój kompetencji kluczowych dla rynku pracy przez uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.