Projekt pt. „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
umowa nr POWR.03.01.00-00-O010/17.

Projekt „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu” realizowany  przez Uniwersytet Opolski; w partnerstwie z Syntea S.A.

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług przez studentów kierunków English Philology (II rok, I stopień, profil praktyczny), Germanische Philologie (II, rok I stopień) oraz Ekonomii (I rok, II stopień) m.in. poprzez realizację certyfikowanych szkoleń w systemie VCC.

Udział w projekcie zadeklarowały takie firmy jak: PwC (PricewaterhouseCoopers), Capgemini, IBM, Atos, Stefanini, gdzie studencie odbędą wizyty studyjne i staże.

Szacuje się, że do 2020 roku powstanie w Polsce ponad 100.000 nowych miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu. Już teraz na terenie województwa śląskiego, które jest zagłębiem dla tego sektora swoją siedzibę mają takie firmy jak: IBM Global Services Delivery, ArcelorMittal, Asseco, Capgemini, General Motors Centre, ING PwC Service Delivery Center, Rockwell Automation, Saint-Gobain, Sii, SMS Metallurgy, Sopra Steria, Teleperformance Polska, Unilever Poland Services, Wipro IT Services.