Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku  realizuje projekt „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia  w Zespole  Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w okresie 01.09.2021 do 30.09.2023 r. służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia 140 uczniów oraz doskonalenie zawodowe 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Czas trwania projektu: od 01.09.2021r. do 30.09.2023r.

Syntea S.A. zrealizuje szkolenia:

  1. Montowanie stolarki budowlanej
  2. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  3. Tworzenie witryn internetowych
  4. Projektowanie grafiki komputerowej
  5. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  6. Serwis napojów mieszanych i alkoholi