Projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań oraz Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B/78, 62-028 Koziegłowy.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.05.2018 r. kwalifikacji zawodowych i ich certyfikacja u 410 dorosłych mieszkańców woj. wielkopolskiego (w tym min. 58% kobiet, 10% bezrobotnych i 15% osób z niepełnosprawnością poprzez realizację certyfikowanych kursów zawodowych.

Celem szczegółowym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25 – 64 lat.

Wsparcie w ramach projektu

Kursy zawodowe zakończone egzaminem w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) z zakresu:

 • Logistyk/Spedytor – 240 h kursu dla każdej z 4 grup (40 osób)
 • Opiekun osób starszych – 228 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
 • Opiekun dziecięcy – 240 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Instalator pomp ciepła – 60 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
 • Monter instalacji fotowoltaicznych – 60 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
 • Metody i techniki zarządzania – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Specjalista ds. finansów i rachunkowości – 80 h kursu dla każdej z 3 grup ( 30 osób)
 • Pracownik obsługi biurowej – 220 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Sekretarka – 220 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Prowadzenie spraw kadrowo płacowych – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Specjalista ds. sprzedaży – 80 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Specjalista ds. eksportu – 200 h kursu dla każdej z 3 grup (30 osób)
 • Pracownik HR – 56 h kursu dla każdej z 2 grup (20 osób)
 • Techniki sprzedaży – 40 h dla każdej z 2 grup (20 osób)
 • Grafik komputerowy z inżynierią projektowania komputerowego w CAD 2D i 3D – 1 grupa (10 osób)
 • Administrator baz danych + sieci komputerowe 2 grupy (20 osób)

Każdy kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.
Wartość projektu: 1 862 226,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 676 003,40 zł

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 410 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 369 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 369 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które podniosą kwalifikacje zawodowe w projekcie –  56 osób
 • Liczba osób bezrobotnych które podniosą kwalifikacje zawodowe w projekcie – 37 osób

Projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych– tryb konkursowy