Zapytanie ofertowe (RR/UKP/3/2020)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do zrealizowania usługi ubezpieczenia uczestników staży  w … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/UKP/2/2020)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje dostawców do zrealizowania usługi dostarczenia odzieży roboczej … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/UKP/1/2020)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje dostawców do zrealizowania usługi przeprowadzenia szkoleń z tematu … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/UKP/3/2019)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje dostawców do zrealizowania usługi dostarczenia odzieży roboczej … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/UKP/2/2019)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do zrealizowania usługi ubezpieczenia uczestników staży … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe RR/UKP/1/2019

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do zrealizowania usługi najmu zdalnego laboratorium … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/UKP/1/2018)

W związku z realizacją projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do zrealizowania dostawy podręczników oraz pomocy … Kontynuuj

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, iż w ramach realizacji projektu zakończona została rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019. Wszyscy chętni uczniowie w szkołach złożyli wszelkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne, komisje rekrutacyjne obradujące w szkołach na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa zakwalifikowały uczestników na poszczególne szkolenia. W listopadzie 2018 r. Partnerzy w projekcie rozpoczęli realizację zadania dotyczącego … Kontynuuj

Rozpoczynamy rekrutację

Informujemy, iż od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w projekcie rozpoczynamy rekrutację uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych, które są objęciem wsparciem w ramach projektu. Potencjalni uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Umiejętności, kwalifikacje i praca” dostępnym na stronie www oraz wypełnić formularz … Kontynuuj