Cel projektu: dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Syntea S.A., w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Planowane efekty: wsparcie finansowe zapewni firmie Syntea S.A. wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami powstałymi na skutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 115 299,09zł.