Projekt „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr RPLD.11.03.01-1000415/19.

Syntea S.A. w ramach projektu zrealizuje następujące szkolenia:

  • Montaż stolarki budowlanej
  • Nowoczesne trendy w żywieniu.