Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 120 uczniów (min. 38% dziewcząt) i staży dla 108 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 4 n-li (2 K) w okresie od III 2020 do XII 2021.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • „Projektowanie grafiki komputerowej”
  • „Prowadzenie obsługi biura”

Szkolenia dla nauczycieli:

  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”