Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel: Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego, służące podniesieniu zdolności 370 uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizację w placówkach kompleksowego programu obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające umiejętności zawodowe uczniów oraz doposażenie w/w placówki i rozwijanie kwalifikacji 33 nauczycieli zatrudnionych w wymienionych placówkach.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

 • „Tworzenie witryn internetowych”.
 • „Montowanie stolarki budowlanej”.
 • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.
 • „Projektowanie grafiki komputerowej”.
 • „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”.
 • „Podstawy techniki światłowodowej”.
 • „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”
 • „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”
 • „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2d i 3d”
 • „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

Szkolenia dla nauczycieli:

 • „Przygotowanie deserów restauracyjnych”
 • „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.
 • „Technologie informacyjno – komunikacyjne”.
 • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.