Rozeznanie rynku – szkolenie i dostawa

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy na start” – Syntea Spółka Akcyjna poszukuje wykonawców do zrealizowania usługi szkolenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz zrealizowania dostawy bezzałogowego statku powietrznego. Zapraszamy do składania ofert. Do pobrania: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (Zns/RR/4/2018)

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy na start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałanie 2.4.1 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe” – SYNTEA Spółka Akcyjna – w celu rozeznania … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (RR/ZnS/3/2018)

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy na start” SYNTEA Spółka Akcyjna – w celu rozeznania rynku i zrealizowania dostawy pomocy dydaktycznych, wg. specyfikacji szczegółowo określonej w niniejszym zapytaniu – zaprasza do złożenia oferty, przedmiotem której jest dostawa robota edukacyjnego, w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 15.30.

Diagnozowanie uczniów w szkołach objętych wsparciem

W kwietniu i maju 2017 r. odbywało się doradztwo zawodowe w szkołach objętych Projektem. Uczniowie zostali zdiagnozowani pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji zawodowych. Wspólnie z doradcami zawodowymi wybrano kursy i szkolenia, które podniosą poziom wiedzy u uczniów. Niebawem ruszą pierwsze szkolenia w ramach Projektu.

Trwa rekrutacja w szkołach

We wszystkich szkołach objętych wsparciem prowadzona jest obecnie rekrutacja uczniów i nauczycieli do Projektu. Pierwszeństwo mają  uczniowie pełnoletni. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony www lub u koordynatora działań projektowych po stronie szkoły. W każdej ze szkół prowadzone są także działania informacyjne i promocyjne.