Informacja o unieważnieniu postępowania ZWKO/2/2017

Informajemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na:przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów, prowadzących do nabywania dodatkowych kwalifikacji rynkowych i zwiększających szansę na rynku pracy objętych wsparciem w projekcie „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” – (znak sprawy: ZWKO/2/2017). Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o wyborze (ZWKO/1/2017)

Informujemy o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: przeprowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów z obszarów: informatycznego, skutecznego nauczania oraz przedsiębiorczości – dla uczniów i nauczycieli objętych wsparciem w projekcie „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” – (znak sprawy: ZWKO/1/2017).   Do pobrania: Informacja o wyborze – ZWKO/1/2017.

Zapytanie ofertowe (ZWKO/1/2017)

W związku z realizowanym przez Powiat Sanocki projektem „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (ZWKO/2/2017)

W związku z realizowanym przez Powiat Sanocki projektem „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia … Kontynuuj