Projekt „ZSOIZ – nowocześnie, zawodowo!” jest realizowany przez Powiat Lwówecki w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 011 375,00 zł, w tym dofinansowanie: 859 668,75 zł.

Okres realizacji projektu: od: 2021-02-01 do: 2022-12-31.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego i poprawa efektywności kształcenia zawodowego. Projekt obejmie wsparciem uczniów i nauczycieli w zakresie odpowiadającym efektywności kształcenia zawodowego.

Syntea S.A. przeprowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe, dostarczy materiały szkoleniowe oraz zrealizuje zewnętrzne egzaminy certyfikacyjne dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim z następujących tematów:

  1.  „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 16 uczniów( 2 grupy) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (każda grupa). Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  2.  „Tworzenie witryn internetowych” dla 16 uczniów (2 grupy) w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (każda grupa). Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  3. „Logistyk/spedytor” dla 16 uczniów (2 grupy) w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (każda grupa). Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.